Logo_bccommunicatie-l

Nieuws

Blog

Achteruit

We gaan er allemaal financieel op vooruit dit jaar, lees ik in de krant. Tussen de 0,3 tot wel acht procent, blijkt uit de eerste loonstrookjes. Mooi, voor mensen in loondienst of met een uitkering. Maar het “nieuws” klopt niet. Helaas gaat zeker niet iedereen erop vooruit. Met name de zelfstandig ondernemers kunnen blij zijn als ze er niet op áchteruit gaan. Waarom? Het huidige kabinet, vaak ten onrechte betiteld als “ondernemersvriendelijk”, heeft besloten om de zelfstandigenaftrek versnel af te bouwen. Dat betekent dat de fiscale aftrekpost in vijf jaar tijd met duizend euro per jaar wordt verminderd. Gemakshalve uitgaande van een belastingtarief van 40 procent betekent dat een netto inkomensverlies van 400 euro. Een bittere pil voor veel zelfstandigen, temeer omdat ze hun bedrijf vaak met hun partner, ook zelfstandige dus, drijven waardoor het nadeel verdubbelt tot 800 euro per jaar. Netto, 66 euro per gezin per maand. Fijn voor al die MKB’ers, voor al echtparen die samen in een VOF ondernemen, met name (win)keliers, boeren, administratiekantoren, schilders, enzovoort.  

Voor de niet-ondernemers onder de lezers: de zelfstandigenaftrek werd in het leven geroepen om ondernemerschap aan te jagen. Een voordeeltje om risico’s af te dekken en om wat geld weg te leggen voor later, voor pensioen. Met één pennenstreek zet de regering hier een streep doorheen. De spelregels wijzigen tijdens de wedstrijd, zo noemde een collega-ondernemer dat onlangs en dat ben ik met haar eens. Reden genoeg om te staken. De vakbonden staken immers al om minstens acht procent loonstijging binnen te halen om de inflatie te compenseren. Wat zou het zijn als werknemers ruim drie tientjes per maand minder krijgen overgemaakt? Een opstand waarschijnlijk waarbij het boerenprotest met de trekkers verbleekt.

Maar ondernemers staken niet. Want dan hebben ze geen inkomen. En bovendien: als de schilder een dagje later komt of de winkel is een dagje dicht, wie zal het boeien? Ach ja, ondernemers. De backbone van de Nederlandse economie worden ze genoemd. De kurk waar Nederland op drijft, die veruit de meeste werkgelegenheid creëren en belasting betalen. Belasting betalen ja. Iets wat niet iedereen weet en een beeld dat door journalisten van onder meer De Limburger en De Volkskrant krampachtig in stand wordt gehouden. Onlangs nog voelde een oud-collega van de Limburgse krant zich geroepen om ZZP’ers neer te zetten als belastingmijders en mensen die profiteren van de collectieve voorzieningen zonder daarvoor te betalen. Die ook nog eens het pensioenstelsel ondermijnen. Ongefundeerde beweringen.

Even kort, puttend uit eigen ervaring en van vele anderen: ondernemers betalen premies volksverzekeringen zoals AOW en dragen fors bij aan de ZFW. Daarnaast betalen ze gemiddeld zo’n 40 procent belasting, betalen hun eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering en uiteraard ziektekostenverzekering, bouwen ze zelf pensioen op en houden ze een buffer aan voor magere tijden. Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, maar als je serieus wilt leven van je bedrijf en verder kijkt dan enkele jaren vooruit dan is dit de werkelijkheid.

Proeft u enige onvrede en misschien wel frustratie? Dat kan kloppen. Meestal houden ondernemers die voor zichzelf, maar soms is het goed om even stoom af te blazen. Over het “nieuws” bijvoorbeeld dat iedereen er op vooruit gaat. Voor ruim één miljoen ondernemers geldt dat dus niet.

Reageren? Graag: jcortenraad@bccommunicatie.nl

Jos Cortenraad

Over ons

BCcommunicatie is een professioneel tekstbureau. We schrijven teksten in opdracht voor bedrijven, overheden en instellingen. Daarnaast ondersteunen we onze opdrachtgevers met communicatieadvies.

Volg ons op LinkedIn